VET-USDT

در شکل بالا نمودار روزانه VETUSDT قرار داده شده است.
همان طور که در نمودار مشخص شده است قیمت پس از عبور از سقف قبلی در قالب موج اصلاحی مثلث جمع شونده در حال پولبک به سقف قبلی است. همچنین در تحلیل نمودار روزانه VETUSDT از میانگین‌های متحرک 21، 55 و 144 روزه استفاده شده است. همان طور که مشخص است فعلا قیمت به زیر میانگین ها نزول کرده و روند نزولی است.
با توجه به الگوی مثلث جمع شونده و ممنتوم RSI به نظر می رسد در انتهای موج اصلاحی هستیم. در صورت شکست مثلث به سمت بالا و عبور از میانگین کوتاه مدت روزه اولین سیگنال شروع روند صعودی فعال می‌شود.
همچنین در صورت نزول بیشتر و از دست رفتن حمایت 0.0096 روند نزولی ادامه دار خواهد بود.