Skip to content

پروژه وفاداری مشتریان بانک

امروزه، باوجود تلاش های به عمل آمده در راستای بهبود کارایی، برنامه های وفاداری کمتر مورد توجه مشتریان قرار می گیرند. از دلایل کاهش اشتیاق مشتریان به این برنامه ها می توان به پیچیدگی، عدم اطلاع رسانی صحیح و کم ارزش بودن پاداش ها از نگاه مشتری اشاره کرد. درحال حاضر برای تمامی صاحبان کسب وکار به اثبات رسیده است که هزینه های برنامه های وفاداری برای بازگرداندن مشتری قدیمی بسیار کمتر از هزینه جذب مشتری جدید است؛ بنابراین، اکثر فروشندگان در تلاش هستند که با ارائه یک برنامه وفاداری بهینه مشتریان را پایبند محصول خود کنند؛ اما باوجود تمام تلاش های انجام گرفته توسط آن ها، بر اساس بررسی های انجام گرفته، علاقه مردم به استفاده از این برنامه رو به کاهش است. از این رو، باید چاره ای اندیشیده شود. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، زنجیره بلوک می تواند راه چاره باشد. امنیت، شفافیت و سرعت ذاتی موجود در فناوری زنجیره بلوک قادراست به صاحبان کسب وکار در ایجاد برنامه های وفاداری مؤثر، یکپارچه و کارا یاری برساند. راه حل شرکت کوین پلاس، ایجاد بستری مبتنی بر تکنولوژی زنجیره بلوک برای تقویت و یا ایجاد وفاداری در مشتریان بانک ها می باشد.

نمونه های دیگر

سوالی دارید؟

با مشاورین ما تماس بگیرید